Не убивай хора

Tolstoy Center for Nonviolence

17 ноем. 2020 г

Има известно престъпление, което е залегнало в ежедневието ни. В един момент това престъпление обезценява всички наши добри дела и инициативи. Това е съдържанието на армията, полицията и силовите служби, осигуряващи нашата безопасност срещу заплахи, заключения, калечения и убийства на хора.

Но когато хората не желаят да зависят и да участват в убийството на други хора за защита на собствения си живот, територии и порядките, те търсят и намират алтернативни средства и начини за защита. Някои от тях са изброени по-долу.

Как да спрем да се нуждаем и да участваме в убиването и осакатяването на хора

Смирение и доброта

Тук и по-нататък под „смирение“ се разбира очевидно не примиряване със злото, а способността да се отнасяме към всеки човек с мир (с-мир-ение), независимо от неговите собствени думи и действия. Смирението спира разпространението на злото, като не му позволява да се предава от човек на човек. Това е умение, т.е. то може да бъде изградено с правилния подход и нужното старание. Често обаче изглежда не като формирана личностна черта, а като извършващ се процес, с неговите възходи и падения.

 1. Смирение в християнския смисъл. Резултат от начин на живот, основан на любовта към Бог чрез Христос и грижата за ближните. Смиреният християнин вярва във вечния живот (от което произлизат думите и делата му) и не очаква награди в земния живот. Теорията се съдържа в Евангелието, а практиката се състои от молитва, аскеза и труд. По-дълбоката вяра изглежда спомага за по-голямо смирение, но дори първите стъпки към Христос могат да дадат плод:
  • приемете Го като учител;
  • уповавайте се на Него като на пророк;
  • вярвайте Му като на Божи Син и Спасител.
 2. Смирение в битовия смисъл. Срещайте хората с мир, не отвръщайте на злото със зло, не се сърдете, не се озлобявайте, избягвайте едностранната доброта (насочена само към членове на семейството, рода, колектива). Такова смирение, ако не е ярко изразена естествена черта на човек, може да се постигне по различни начини или комбинация от тях:
  • психологически техники и практики (контрол на емоциите, самоконтрол, безконфликтно общуване)
  • промяна в кръга на общуване, ограничаване или увеличаване на броя на контактите (в зависимост от личностния тип и конкретната ситуация)
  • независим и автономен начин на живот, вж. Начин на живот
  • неврологична терапия, психотерапия, психокорекция

Към допълнителните техники за постигане на състояние на покой можем да причислим някои от практиките на религии от Югоизточна Азия (будизъм, джайнизъм, индуизъм): медитация, йога и др. За освобождаване от прекомерната агресивност могат да се използват успешно всякакви видове несъстезателна физическа активност (от тренировки и укрепване на здравето до всякакъв съзидателен физически труд).

Средства за защита

Средствата за защита срещу физическа агресия могат да бъдат разделени условно на два вида според резултата от действието:

 1. влошаване на състоянието на нападателя – дава бърз резултат, но негативни дългосрочни последици (примери: хладно и огнестрелно оръжие)
 2. подобряване на състоянието на нападателя – дава бавен резултат, но положителни дългосрочни последици (примери: смирение, просвещение, образование)

Въздействията, които ще бъдат разгледани по-долу, спадат към първия вид: те отслабват агресора физически и психически. Но в същото време се стремят да го правят колкото е възможно по-внимателно за живота и здравето му.

Индивидуални средства за защита

 • бойни изкуства, ориентирани към защита (айкидо, самбо (небойно) и др.)
 • индивидуално специално оборудване (лютив спрей, газ, светлина, звук и др.)
 • технически средства: уеб камери, маяци и тракери, аларми от всякакъв вид и предназначение (човек/животно, къща/двор/офис, пътища/участъци), сплашители (акустични и др.)
 • механични средства за пасивна защита (ключалки, огради, препятствия и др.)
 • оповестяване, публикуване
 • преместване, емиграция

Колективни средства за защита

Списъкът с изследвания, разработки и образци на несмъртоносно защитно оборудване е даден подробно в следните доклади:

 1. European Working Group on Non-Lethal Weapons (1998 г. - до момента)
 2. Bradford Non-Lethal Weapons Research Project (1997-2007)

Те не са изцяло ненасилствени инициативи, тъй като в значителна част от случаите:

 • са проектирани като оръжие, а не като средство за защита – в резултат на това могат да се използват за нападение
 • няма гаранция, че са нетравмиращи и несмъртоносни
 • основният клиент и спонсор на разработките е държавата (контролът е невъзможен, те могат и ще бъдат използвани за репресии)
 • разработени са на същите места и от същите специалисти като традиционните видове оръжия (липса на доверие)

Допълнително – пасивна защита (укрития и инфраструктура за тях). Отделно – места за задържане, вж. Образование и възпитание.

Образование и възпитание

Внимание Най-важният компонент на всеки мирен образователен процес е, наред с другото, формирането в учениците на чувства на отхвърляне и неприемане на официално използваните средства и методи за защита. „Мирно обучение“, което позволява използването на институционализирано насилие, практически заблуждава и дезориентира учениците, вместо да формира у тях стабилен ненасилствен мироглед.

Педагогическата дейност, включваща методиката, подготовката и самия процес, насочена към обучение за мирно съвместно съществуване, може да бъде отнесена условно към две големи възрастови групи, както и към отделна група лица с девиантно поведение:

 1. Деца. Форми на обучение:
  • най-малко ефективни – еднократни уроци (уроци по доброта, прошка, толерантност, благодарност)
  • ефективни – редовни практически упражнения с психолог (за развиване на емпатия, справяне с раздразнението, развиване на умения за мирно разрешаване на спорни ситуации)
  • най-ефективни – интегрирани програми, методи, системи (педагогиката на Монтесори, скандинавската образователна система и др.)
 2. Младежи и възрастни. Формат на обучение – курсове, обучения, уъркшопове, семинари:
 3. Потенциално асоциални лица. Обучение и корекция на поведението (Нилс Кристи и др.)

Перспективно направление е адаптирането на бивши служители по сигурността, включително тяхната мирна комплексна социализация и пряко участие в помощ на пострадали от действията им хора.

Закони и право

Нито една от изброените по-долу инициативи не е "ненасилствена" в пълния смисъл на думата, тъй като всяко право разчита на силов ресурс за защита. Въпреки това, първи стъпки в тази посока могат да бъдат:

 1. Прилагане на актуални форми на данъчно облагане и данъчна съпротива:
  • "данъчен суверенитет" – съчетание от механизми за Voluntary taxation и Tax choice , което предполага възможността физическото лице да избере конкретни данъци (или категории данъци) за плащане, вкл. до пълен отказ. При това обемът на получените държавни услуги съответства на размера и категорията на платените данъци. Това дава възможност да се изключи издръжката на силовия блок и свързаните с него сегменти на индустрията, науката и образованието от разходите на конкретното лице (както и други неприемливи видове разходи).
  • отказ от обезпечаване на силовия блок в рамките на действащата данъчна система (в случай, че може ясно да се разграничи тази част от разходите в общия размер на данъците), вж. Съзнателен отказ за плащане на военни разходи
  • формиране на мирен данъчен фонд от средствата на данъкоплатците, вж. пак там
  • прилагане на механизма за мирен данък по аналогия с АГС (алтернативна гражданска служба), вж. Алтернативен мирен данък
 2. Ограничаване на служителите по сигурността по отношение на преките задължения, оборудване и оръжие. Примери за ограничения: 18 държави в света , в които полицията не носи огнестрелно оръжие (включително Норвегия, Великобритания, Ирландия, Исландия, Нова Зеландия), а също и Коста Рика: 70 години без армия.
 3. Свободен отказ от гражданство, получено по рождение. Примери за успешни (САЩ) и неуспешни (РФ) случаи. Отказ от гражданство без гаранции за придобиване на друго гражданство реално не може да бъде извършен, ако държавата е подписала или се ръководи от Европейската конвенция за гражданството и/или Конвенцията на ООН за намаляване на случаите на лица без гражданство.
 4. Защита на правата на лицата, които съзнателно отказват военна служба по съображения, свързани с вярата и съвестта. Местни правни агенции и специализирани организации с нестопанска цел (при наличие на съответна законодателна рамка в държавата) или политически представители, активисти и пресата (при липса на такава рамка).

А също и постепенен отказ от развитието на институциите, чието укрепване отслабва духовната близост между хората и накърнява тяхното духовно единство:

 • институцията на демокрацията като форма на обществено устройство, която поражда недоволство, възмущение и раздразнение (до открит гняв) у малцинството, принудено да се подчинява на решението на мнозинството;
 • институцията на властта, чиито настоящи правомощия (да изпраща хора на убийство) трябва да бъдат сведени до административни и икономически функции, а решенията да имат изключително препоръчителен характер;
 • институцията на правото, която се опитва да замени любовта със закони.

Посочените по-горе тенденции могат да се наблюдават в ограничена степен в малки общности, формирани под влиянието на вяра, идея или по естествен начин, вж. Начин на живот.

Просвещение

Устойчиви продукти на просвещението от XXI век, фокусирани върху запознаване с историята на ненасилието (начален етап) и неговите настоящи тенденции (основен етап):

 • литература, която представя нови автори и подходи към ненасилието (книги и публикации на Center for Global Nonkilling , библиотека Вне насилия и др.)
 • редовни публикации в пресата и интернет (бюлетини на обществени организации, база от знания на Толстой-център и др.)
 • видео и аудио съдържание (телевизионни предавания, Youtube, подкасти)

Икономика и бизнес

Ефективно решаване на проблема с масовата социална и икономическа заетост на активните мъже:

 • с потребност от физическа самоизява
 • с потребност да притежават външни атрибути на уважение/признание и чувство за собствена значимост
 • с потребност от лидерство и/или власт
 • със склонност към обединяване в групи, вграждане в йерархия, подчинение на заповеди

Примери за заетост:

 1. гражданска защита (с безкръвни средства, вж. Средства за защита)
 2. строителство, ремонт, поддръжка на жилищен и нежилищен фонд, на инфраструктура
 3. служби за гражданска защита и спасителни служби (предотвратяване и отстраняване на последици от извънредни ситуации)
 4. организации за подпомагане на деца, болни, възрастни хора
 5. усвояване на ресурси и територии
 6. обединения за ръчен труд и др.

Разрешаване на конфликти

Мироопазването се занимава с конфликти, които обикновено се основават на много низки причини: завист, суета, чувство за национално превъзходство и т.н. Затова ключово умение на миротвореца е да не се поддава на гняв и отчаяние пред ежедневния контакт с човешките пороци и слабости.

Същевременно дори опитен миротворец не може да гарантира, че чрез посредничеството си (а понякога и само с присъствието си) няма да създаде, провокира или положи основите на други, вероятно още по-големи и по-страшни беди. Затова в реалния живот мироопазването най-често се свежда до разрешаване на конфликти „тук и сега“ – без гаранции, че няма да се повторят.

 1. Практическа конфликтология. Изграждане и прилагане на умения за вербално и физическо взаимодействие (източници: житейски опит, талант, специална подготовка):
  • развитие на умението за смирение (вж. Смирение и доброта) в умение за мирно разрешаване на битови спорове, претенции и противоречия
  • конфликтология в колективите (психолози, конфликтолози, фасилитатори, медиатори; пример за обучение от Deep Democracy Institute )
  • глобална конфликтология:
   • доброволци и специалисти по полева работа в регионални конфликти (пример за подготовка – Nansen Center , пример за участие – Unarmed Civilian Protection )
   • изследователски дейности за разработване на стратегии за разрешаване на конфликти (The Åland Islands Peace Institute и др.)
 2. Дистанционно въздействие. Наличие и използване на способности за невербално/метафизично въздействие или отбиване на негативно действие (предположение, базирано на наличната информация за безконтактни въздействия).
 3. Духовна помощ. Проява на всякакъв вид влияние в резултат на духовна помощ и поддръжка свише, включително разрешаване на конфликти без участието на страните.

Начин на живот

Внимание Внимавайте с всякакви социални групи и лица, които поставят своята вяра, възгледи и идеали над добротата и милосърдието, които се придържат към едностранна доброта (насочена само към членовете на колектива) и са изключително "медийни" или, обратното, плътно затворени.

Общности, изградени на принципите на автономия, ненасилие, аскеза, умереност, непретенциозност и дистанциране от съблазните:

 1. Духовно-практическо направление: толстоисти, общността на Адин Балу и др.
 2. Религиозно-практическо направление: амиши, менонити, духобори, квакери, общността на Лапкин и др.
 3. Жители на територии и населени места с естествено формиран мирен начин на живот (и съответен мироглед), вж. исторически примери
 4. Други общности, групи, семейства, индивиди

Изключения

Те имат признаци на ненасилствени инициативи, но не са включени в този списък (кликнете за разширяване):

Правна защита и адвокатска дейностЗащитата на правата на гражданите на всяка държава се основава на насилствени методи и всяко „цивилизовано“ съдебно решение се изпълнява главно поради перспективата за наказание за неподчинение, а не поради доверието и уважението между хората.
Антивоенни инициативи (пацифизъм)Оставят настрана самия проблем за осигуряване на безопасността чрез узаконени заплахи, осакатяване и убийства на хора (армия, полиция, специални служби, съдебна система и др.). Те имат до голяма степен символичен характер, не предотвратяват убийствата нито локално, нито системно, като рядко водят до появата на конкретни мироопазващи програми и продукти.
Ненасилствена съпротиваРядко е свързана с желанието за осигуряване на защита без убийства. По-често се проявява не когато хората използват насилие срещу някого другиго, а когато става лошо за тях самите.
Международна и национална политикаИма огромен брой случаи, изискващи квалифицирана оценка и анализ на последствията, така че не можем да ги смятаме недвусмислено за "наистина мирни решения". Редовно използване на силов ресурс.
Медицински и хуманитарни мисииОтстраняват последствията от конфликтите, а не причините (чак до забрана за обсъждането им). Тясно сътрудничество с въоръжените сили, тяхното обучение и инструктаж.