Ненасилието в действие

Ненасилието в действие: примери, формати, решения

Ненасилието в действие: примери, формати, решения

Намерете си наистина мирна сфера на дейност. Включете се в инициативи, които предотвратяват престъпления срещу живота на хората. Инвестирайте ресурсите си в реални програми, продукти и услуги, насочени към отказ от узаконено насилие, осакатявания и убийства.

Под „узаконено насилие“ тук и по-нататък се разбира обучението и използването на служители по сигурността (в армията, полицията, специалните служби, съдебната система и др.), чийто основен работен инструмент е заплахата за насилие и прякото нараняване и убийство на хора. Както и производството, използването и продажбата на смъртоносни и осакатяващи оръжия и други средства за унищожение.

Под „реални програми“ се разбира ненасилие от думи към дела: ако хората не искат да участват в убийството на други хора, за да спасят своя живот, териториите и порядките си, те търсят и намират други средства и методи за защита.

Изключения

Те имат признаци на ненасилствени инициативи, но не са включени в този списък (кликнете за разширяване):

Правна защита и адвокатска дейностЗащитата на правата на гражданите на всяка държава се основава на насилствени методи и всяко „цивилизовано“ съдебно решение се изпълнява главно поради перспективата за наказание за неподчинение, а не поради доверието и уважението между хората.
Антивоенни инициативи (пацифизъм)Оставят настрана самия проблем за осигуряване на безопасността чрез узаконени заплахи, осакатяване и убийства на хора (армия, полиция, специални служби, съдебна система и др.). Те имат до голяма степен символичен характер, не предотвратяват убийствата нито локално, нито системно, като рядко водят до появата на конкретни мироопазващи програми и продукти.
Ненасилствена съпротиваРядко е свързана с желанието за осигуряване на защита без убийства. По-често се проявява не когато хората използват насилие срещу някого другиго, а когато става лошо за тях самите.
Международна и национална политикаИма огромен брой случаи, изискващи квалифицирана оценка и анализ на последствията, така че не можем да ги смятаме недвусмислено за "наистина мирни решения". Редовно използване на силов ресурс.
Медицински и хуманитарни мисииОтстраняват последствията от конфликтите, а не причините (чак до забрана за обсъждането им). Тясно сътрудничество с въоръжените сили, тяхното обучение и инструктаж.

С какво да започнете

Ако не искате инвестициите ви в ненасилие да бъдат придружени от участие в престъпленията на държавата и обществото, трябва да започнете с установяване на разумна дистанция от тях (вж. Ненасилие – с чего начать?).

В противен случай вие лично и ежедневно ще бъдете въвлечени в насилие срещу хора като:

 1. съучастник – лице, с чието мълчаливо одобрение и съгласие се подготвят и прилагат заплахи, убийства, осакатявания и изтезания;
 2. съуправител – споделяйки като гражданин отговорността за престъпленията на държавата и гражданското общество;
 3. спонсор – осигурявайки издръжката на апарата за насилие от собствения си джоб (данъци, акцизи, такси и др.);
 4. жертва – при сблъсък с безразборната професионална агресия на служители по сигурността, които са слабо способни на съпричастност и компенсация;
 5. съблазнител – като показвате, че допускате и приемате продължителното наличие в обществото на насилие към всички около вас (включително деца).

Освен това, ежедневното съвместно съществуване с насилието, било то дори неволно и недоловимо, постепенно води човека до морална деградация, принуждавайки го „да не забелязва“, да свикне или да оправдае убийството и осакатяването на хора, за да защити своя живот, родината и любимите си хора.

Практики за смирение и доброта

Питирим Сорокин. Начините и силата на любовта. Видове, фактори и техники за морална трансформация, 1954

Тук и по-нататък под „смирение“ се разбира очевидно не примиряване със злото, а способността да се отнасяме към всеки човек с мир (с-мир-ение), независимо от неговите собствени думи и действия. Смирението спира разпространението на злото, като не му позволява да се предава от човек на човек. Това е умение, т.е. то може да бъде изградено с правилния подход и нужното старание. Често обаче изглежда не като формирана личностна черта, а като извършващ се процес, с неговите възходи и падения.

 1. Смирение в християнския смисъл. Резултат от начин на живот, основан на любовта към Бог чрез Христос и грижата за ближните. Смиреният християнин вярва във вечния живот (от което произлизат думите и делата му) и не очаква награди в земния живот. Теорията се съдържа в Евангелието, а практиката се състои от молитва, аскеза и труд. По-дълбоката вяра изглежда спомага за по-голямо смирение, но дори първите стъпки към Христос могат да дадат плод:
  • приемете Го като учител;
  • уповавайте се на Него като на пророк;
  • вярвайте Му като на Божи Син и Спасител.
 2. Смирение в битовия смисъл. Срещайте хората с мир, не отвръщайте на злото със зло, не се сърдете, не се озлобявайте, избягвайте едностранната доброта (насочена само към членове на семейството, рода, колектива). Такова смирение, ако не е ярко изразена естествена черта на човек, може да се постигне по различни начини или комбинация от тях:
  • психологически техники и практики (контрол на емоциите, самоконтрол, безконфликтно общуване)
  • промяна в кръга на общуване, ограничаване или увеличаване на броя на контактите (в зависимост от личностния тип и конкретната ситуация)
  • независим и автономен начин на живот, вж. Начин на живот
  • неврологична терапия, психотерапия, психокорекция

Към допълнителните техники за постигане на състояние на покой можем да причислим някои от практиките на религии от Югоизточна Азия (будизъм, джайнизъм, индуизъм): медитация, йога и др. За освобождаване от прекомерната агресивност могат да се използват успешно всякакви видове несъстезателна физическа активност (от тренировки и укрепване на здравето до всякакъв съзидателен физически труд).

Средства за защита

Средствата за защита срещу физическа агресия могат да бъдат разделени условно на два вида според резултата от действието:

 1. влошаване на състоянието на нападателя – дава бърз резултат, но негативни дългосрочни последици (примери: хладно и огнестрелно оръжие)
 2. подобряване на състоянието на нападателя – дава бавен резултат, но положителни дългосрочни последици (примери: смирение, просвещение, образование)

Въздействията, които ще бъдат разгледани по-долу, спадат към първия вид: те отслабват агресора физически и психически. Но в същото време се стремят да го правят колкото е възможно по-внимателно за живота и здравето му.

Индивидуални средства за защита

 • бойни изкуства, ориентирани към защита (айкидо, самбо (небойно) и др.)
 • индивидуално специално оборудване (лютив спрей, газ, светлина, звук и др.)
 • технически средства: уеб камери, маяци и тракери, аларми от всякакъв вид и предназначение (човек/животно, къща/двор/офис, пътища/участъци), сплашители (акустични и др.)
 • механични средства за пасивна защита (ключалки, огради, препятствия и др.)
 • оповестяване, публикуване
 • преместване, емиграция

Колективни средства за защита

Списъкът с изследвания, разработки и образци на несмъртоносно защитно оборудване е даден подробно в следните доклади:

 1. European Working Group on Non-Lethal Weapons (1998 г. - до момента)
 2. Bradford Non-Lethal Weapons Research Project (1997-2007)

Те не са изцяло ненасилствени инициативи, тъй като в значителна част от случаите:

 • са проектирани като оръжие, а не като средство за защита – в резултат на това могат да се използват за нападение
 • няма гаранция, че са нетравмиращи и несмъртоносни
 • основният клиент и спонсор на разработките е държавата (контролът е невъзможен, те могат и ще бъдат използвани за репресии)
 • разработени са на същите места и от същите специалисти като традиционните видове оръжия (липса на доверие)

Допълнително – пасивна защита (укрития и инфраструктура за тях). Отделно – места за задържане, вж. Образование и възпитание.

Образование и възпитание

Най-важният компонент на всеки мирен образователен процес е, наред с другото, формирането в учениците на чувства на отхвърляне и неприемане на официално използваните средства и методи за защита. „Мирно обучение“, което позволява използването на институционализирано насилие, практически заблуждава и дезориентира учениците, вместо да формира у тях стабилен ненасилствен мироглед.

Педагогическата дейност, включваща методиката, подготовката и самия процес, насочена към обучение за мирно съвместно съществуване, може да бъде отнесена условно към две големи възрастови групи, както и към отделна група лица с девиантно поведение:

 1. Деца. Форми на обучение:
  • най-малко ефективни – еднократни уроци (уроци по доброта, прошка, толерантност, благодарност)
  • ефективни – редовни практически упражнения с психолог (за развиване на емпатия, справяне с раздразнението, развиване на умения за мирно разрешаване на спорни ситуации)
  • най-ефективни – интегрирани програми, методи, системи (педагогиката на Монтесори, скандинавската образователна система и др.)
 2. Младежи и възрастни. Формат на обучение – курсове, семинари:
 3. Потенциално асоциални лица. Обучение и корекция на поведението (Нилс Кристи и др.)

Перспективно направление е адаптирането на бивши служители по сигурността, включително тяхната мирна комплексна социализация и пряко участие в помощ на пострадали от действията им хора.

Закони и право

Нито една от изброените по-долу инициативи не е "ненасилствена" в пълния смисъл на думата, тъй като всяко право разчита на силов ресурс за защита. Въпреки това, първи стъпки в тази посока могат да бъдат:

 1. Прилагане на актуални форми на данъчно облагане и данъчна съпротива:
  • "данъчен суверенитет" – съчетание от механизми за Voluntary taxation и Tax choice , което предполага възможността физическото лице да избере конкретни данъци (или категории данъци) за плащане, вкл. до пълен отказ. При това обемът на получените държавни услуги съответства на размера и категорията на платените данъци. Това дава възможност да се изключи издръжката на силовия блок и свързаните с него сегменти на индустрията, науката и образованието от разходите на конкретното лице (както и други неприемливи видове разходи).
  • отказ от обезпечаване на силовия блок в рамките на действащата данъчна система (в случай, че може ясно да се разграничи тази част от разходите в общия размер на данъците), вж. Съзнателен отказ за плащане на военни разходи
  • формиране на мирен данъчен фонд от средствата на данъкоплатците, вж. пак там
  • прилагане на механизма за мирен данък по аналогия с АГС (алтернативна гражданска служба), вж. Алтернативен мирен данък
 2. Ограничаване на служителите по сигурността по отношение на преките задължения, оборудване и оръжие. Примери за ограничения: 18 държави в света, в които полицията не носи огнестрелно оръжие (включително Норвегия, Великобритания, Ирландия, Исландия, Нова Зеландия).
 3. Свободен отказ от гражданство, получено по рождение. Примери за успешни (САЩ) и неуспешни (РФ) случаи. Отказ от гражданство без гаранции за придобиване на друго гражданство реално не може да бъде извършен, ако държавата е подписала или се ръководи от Европейската конвенция за гражданството и/или Конвенцията на ООН за намаляване на случаите на лица без гражданство.
 4. Защита на правата на лицата, които съзнателно отказват военна служба по съображения, свързани с вярата и съвестта. Местни правни агенции и специализирани организации с нестопанска цел (при наличие на съответна законодателна рамка в държавата) или политически представители, активисти и пресата (при липса на такава рамка).

А също и постепенен отказ от развитието на институциите, чието укрепване отслабва духовната близост между хората и накърнява тяхното духовно единство:

 • институцията на демокрацията като форма на обществено устройство, която поражда недоволство, възмущение и раздразнение (до открит гняв) у малцинството, принудено да се подчинява на решението на мнозинството;
 • институцията на властта, чиито настоящи правомощия (да изпраща хора на убийство) трябва да бъдат сведени до административни и икономически функции, а решенията да имат изключително препоръчителен характер;
 • институцията на правото, която се опитва да замени любовта със закони.

Посочените по-горе тенденции могат да се наблюдават в ограничена степен в малки общности, формирани под влиянието на вяра, идея или по естествен начин, вж. Начин на живот.

Просвещение

Устойчиви продукти на просвещението от XXI век, фокусирани върху запознаване с историята на ненасилието (начален етап) и неговите настоящи тенденции (основен етап):

 • литература, която представя нови автори и подходи към ненасилието (книги и публикации на Center for Global Nonkilling, библиотека Вне насилия и др.)
 • редовни публикации в пресата и интернет (бюлетини на обществени организации, база от знания на Толстой-център и др.)
 • видео и аудио съдържание (телевизионни предавания, Youtube, подкасти)

Икономика и бизнес

Ефективно решаване на проблема с масовата социална и икономическа заетост на активните мъже:

 • с потребност от физическа самоизява
 • с потребност да притежават външни атрибути на уважение/признание и чувство за собствена значимост
 • с потребност от лидерство и/или власт
 • със склонност към обединяване в групи, вграждане в йерархия, подчинение на заповеди

Примери за заетост:

 1. гражданска защита (с безкръвни средства, вж. Средства за защита)
 2. строителство, ремонт, поддръжка на жилищен и нежилищен фонд, на инфраструктура
 3. служби за гражданска защита и спасителни служби (предотвратяване и отстраняване на последици от извънредни ситуации)
 4. организации за подпомагане на деца, болни, възрастни хора
 5. усвояване на ресурси и територии
 6. обединения за ръчен труд и др.

Разрешаване на конфликти

Мироопазването се занимава с конфликти, които обикновено се основават на много низки причини: завист, суета, чувство за национално превъзходство и т.н. Затова ключово умение на миротвореца е да не се поддава на гняв и отчаяние пред ежедневния контакт с човешките пороци и слабости.

Същевременно дори опитен миротворец не може да гарантира, че чрез посредничеството си (а понякога и само с присъствието си) няма да създаде, провокира или положи основите на други, вероятно още по-големи и по-страшни беди. Затова в реалния живот мироопазването най-често се свежда до разрешаване на конфликти „тук и сега“ – без гаранции, че няма да се повторят.

 1. Практическа конфликтология. Изграждане и прилагане на умения за вербално и физическо взаимодействие (източници: житейски опит, талант, специална подготовка):
  • развитие на умението за смирение (вж. Практики за смирение и доброта) в умение за мирно разрешаване на битови спорове, претенции и противоречия
  • конфликтология в колективите (психолози, конфликтолози, фасилитатори, медиатори; пример за обучение от Deep Democracy Institute)
  • глобална конфликтология:
 2. Дистанционно въздействие. Наличие и използване на способности за невербално/метафизично въздействие или отбиване на негативно действие (предположение, базирано на наличната информация за безконтактни въздействия).
 3. Духовна помощ. Проява на всякакъв вид влияние в резултат на духовна помощ и поддръжка свише, включително разрешаване на конфликти без участието на страните.

Начин на живот

Внимание! Внимавайте с всякакви социални групи и лица, които поставят своята вяра, възгледи и идеали над добротата и милосърдието, които се придържат към едностранна доброта (насочена само към членовете на колектива) и са изключително "медийни" или, обратното, плътно затворени.

Общности, изградени на принципите на автономия, ненасилие, аскеза, умереност, непретенциозност и дистанциране от съблазните:

 1. Духовно-практическо направление: толстоисти и др.
 2. Религиозно-практическо направление: амиши, менонити, духобори, квакери, общността на Лапкин и др.
 3. Жители на територии и населени места с естествено формиран мирен начин на живот (и съответен мироглед)
 4. Други общности, групи, семейства, индивиди

The Leo Tolstoy Center for Nonviolence, including its knowledge base and advice service, is provided on 'as is' basis and under the terms of agreement with its current implementation. The center is not affiliated with any organization, governmental or public. Opinions expressed on the website may differ from the views or opinions of experts, our own or others. Content sharing is allowed, but a link must be provided to the original source. The project’s core document is Nonviolence in Action: Methods and Approaches: eesti english français italiano lietuvių български русский